Katalog produktów

  • Nazwa produktu: HYDRAULIC S1 M 46 (Hydrau HM) *
  • Dostępne opakowania: 209L
  • Opis:

    Odpowiedni olej do użycia w standardowo obciążonych układach hydraulicznych, pracujących w umiarkowanych warunkach, gdzie nie występują duże zmiany temperatury i wymagana jest umiarkowana filtrowalność. [*poprzednio używana nazwa produktu]

  • Poprzednia nazwa: Hydrau HM
  • Temperatura zapłonu COC °C minimum : 230
  • Temperatura płynięcia °C maksimum : -15
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40°C : 46
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 100°C : 6,7
  • Spełnione wymagania i posiadane aprobaty: ISO 1158 HM.
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 16 624 25 10, 16 624 25 20