Katalog produktów

  • Nazwa produktu: GADUSRAIL S3 EUDB
  • Dostępne opakowania: 180KG
  • Lepkość kinematyczna mm2/s (cSt) w temp. 40/100°C : 100/11
karta1

Cena: prosimy o bezpośredni kontakt pod numerem telefonu 16 624 25 10, 16 624 25 20